Blogger – Jordi Mama

今晚食白雪公主同雪姑七友面糊餅餅😛
多得老公兩個好朋友出手教學💓今日媽咪又學多樣野請你食☺️

最近媽咪身體唔係太好
成日都唔舒服⋯重要超級鼻敏感症發作😞
每一刻都覺得好累,要勞煩婆婆佢地照顧你
成日打乞嗤、又瘋狂流鼻水
去到邊到都要有部空氣清新機旁身個人先醒目少少
舒服少少⋯
到底係空氣質素太差?定係媽咪身體太弱?
就連每一刻躲係廚房整野比你食都要開著部機
客廳一部大嘅
房一部細嘅
仲要一部mini跟身🙈🙈🙈
好彩細呢部肥B用得、你又用得!
出街去旅行空間比較細嘅地方都用得
叫做暫且紓緩咗我嘅唔舒服
有無人同我一樣!?☹️(其實我好返好多年架喇⋯呢兩個月又發作🤦🏻‍♀️)

#鼻敏感真係無空氣清新機唔得
#細個部仲有個金屬盒空氣微粒測量儀
#偵測微細的懸浮粒子濃度
#真係每一下空氣都清新少少
#唔係廣告
#而係我堅覺得身體累到有感而發
#過幾日去曼谷又要跟身
#去台灣我都有帶
#正係我間屋都三部

Scroll to Top